Politika privatnosti

Uvjeti korištenja osobnih podataka

REWORDS d.o.o., Zagreb, Huga Badalića 25, OIB 93162991966 kao voditelj obrade podataka pripremio je za Vas ovu Obavijest u namjeri da vas upoznamo s postupkom obrade i zaštite Vaših osobnih podataka.

Ova obavijest postavili smo na našu internet stranicu kako bi Vam u svakom trenutku učinili dostupnim informacije o obradi Vaših osobnih podataka.

Ova obavijest na snazi je od 15.12.2021.

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Podatke koje prikupljamo spadaju u tri kategorije: (a) informacije koje nam Vi dajete; (b) informacije koje prikupljamo na automatizirane načine; i (c) informacije koje prikupljamo iz drugih zakonitih izvora.

Za pojedine svrhe obrade pripremili smo i posebne obavijesti o obradi osobnih podataka.

Posebnim obavijestima možete pristupiti i na slijedeći način:

U pravilu, podatke prikupljamo od Vas neposredno i Vi nam ih dajete dobrovoljno. Mi ćemo vas obavijestiti kada je davanje Vaših osobnih podataka neophodno za pružanje usluge ili obvezno po zakonu. Molimo Vas imajte na umu kako Vam, u slučaju da je podatak nužan za pružanje usluge ili obvezan po zakonu, ukoliko nam ne date potrebne podatke nećemo moći pružiti našu uslugu.

Prikupljanje podataka od Vas neposredno

Možete nam dati sljedeće podatke:

 • osobne podatke, poput Vašeg imena, poštanske i e-mail adrese, broja telefona, datuma rođenja i druge kontakt podatke prilikom Vaše registracije na naše online usluge, kada nam se obratite telefonom ili putem online usluga kako biste nam postavili upit, dali pohvalu ili izjavili prigovor na naše proizvode i/ili usluge;
 • podatke o transakcijama, uključivo s podacima o proizvodima koje kupujete, cijenama, načinu plaćanja i detaljima plaćanja;

Gore navedene podatke prikupljamo radi sklapanja i ispunjenja ugovora sa Vama, ispunjenja naših zakonskih obveza odnosno na temelju našeg legitimnog interesa sukladno čl. 6. st. 1. tč. b, c i f Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje u tekstu pod pojmom GDPR).

Pored navedenog, od Vas temeljem Vaše privole sukladno čl. 6. st. 1. tč. a GDPR-a možemo prikupljati i slijedeće podatke:

 • informacije o Vašem profilu, uključivo s proizvodima i uslugama koje volite, vremenu u kojem nas najčešće posjećujete; i
 • ostale osobne podatke koje nam dobrovoljno otkrijete prilikom komunikacije s nama.

Prikupljanje podataka na automatizirane načine

Automatiziranu tehnologiju možemo koristiti za prikupljanje podataka s Vašeg računala ili mobilnog uređaja kada posjećujete naša prodajna mjesta ili koristite naše online usluge. Automatizirane metode prikupljanja podataka mogu uključivati „kolačiće“, local shared objects i web tražilice.

Na taj način možemo prikupljati podatke o:

 • internet protokol (IP) adresu;
 • operativnom sustavu Vašeg računala ili mobilnog uređaja te korištenom Internet pregledniku;
 • vrsti mobilnog uređaja i njegovim postavkama;
 • jedinstvenom identifikatoru uređaja (UDID) ili identifikatoru mobilne opreme (MEID) za Vaš mobilni uređaj;
 • uređaju i serijskim brojevima komponenti;
 • reklamne identifikatore (npr. IDFA i IFA) ili slične identifikatore;
 • Vašu komunikaciju s nama ili u vezi nas na društvenim mrežama; i
 • Vašim aktivnostima, u odnosu na način na koji koristite naše online usluge, poput sadržaja koje posjećujete na našoj web stranici.

Nastojat ćemo, kada god to bude tehnički moguće i razumno očekivati od nas, od Vas zatražiti i ishoditi Vašu privolu za prikupljanje i obradu ovih podataka od strane REWORDS d.o.o. Možete nam uskratiti takvu privolu za prikupljanje podataka odbijanjem izdavanja zatražene privole, kao i koristeći postavke svog uređaja ili internet preglednika i prateći upute Vašeg pružatelja mobilnih usluga, proizvođača uređaja ili pružatelja Internet preglednika, kome se u tu svrhu možete obratiti. Neke od online usluga možda neće ispravno raditi ukoliko nemaju informaciju o Vašoj lokaciji, o čemu ćemo Vas nastojati izvijestiti. Ukoliko želite da izbrišemo informacije koje smo prikupili, a koje mogu otkriti vašu lokaciju, molimo Vas da nam se obratite na adresu info@pita-cut.hr. Moguće je da smo neke od takvih podataka dužni zadržati po zakonu.

Prikupljanje podataka iz drugih izvora

Podatke o vama možemo prikupiti od drugih legitimnih izvora, uz jamstvo da su podaci legalno prikupljeni. Možemo prikupljati i podatke koji su javno dostupni. Na primjer, možemo prikupljati podatke koje ste objavili na Vašem javnom profilu dok komunicirate s nama putem tog profila.

OBAVIJEST PREDSTAVNICIMA POSLOVNIH PARTNERA

REWORDS d.o.o. se obvezuje prikupljenim osobnim podacima vlasnika, zastupnika ili drugih predstavnika PARTNERA postupati sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i pripadajućih primjenjivih propisa o zaštiti osobnih podataka. U tu svrhu REWORDS d.o.o. sukladno odredbama čl. 12 i 13. Opće uredbe daje slijedeće obavijesti:

Osobne podatke prikupljene u postupku sklapanja i ispunjenja ugovora u svojstvu voditelja obrade prikuplja REWORDS d.o.o., Hrvatska, Zagreb, Huga Badalića 25, OIB 93162991966. Kontakt email: info@pita-cut.hr.

REWORDS d.o.o. prikupljene osobne podatke može koristiti u svrhu sastavljanja i ispunjenja ugovora o suradnji. Sukladno navedenom, podaci se prikupljaju na temelju legitimnog interesa REWORDS d.o.o., a u svrhu sklapanja i ispunjenja ugovornih odnosa.

Podaci koji se prikupljaju su podaci kontakt osoba partnera – direktora, vlasnika i/ili djelatnika zaduženog za kontakt sa REWORDS d.o.o. (ime i prezime, radno mjesto, službeni mobitel i službeni fiksni telefon).

Prikupljeni podaci mogu se dostavljati nadležnim tijelima sukladno odredbama primjenjivih propisa (primjerice, policiji, sudovima, poreznoj upravi i slično). Prikupljeni podaci se ne izvoze izvan EU.

Prikupljeni podaci zadržavaju se u rokovima propisanim pozitivnim propisima (porezni i računovodstveni propisi), a podredno na rok od 2 mjeseca računajući od isteka zastarnog roka za prava i obveze REWORDS d.o.o.

REWORDS d.o.o. poštuje prava ispitanika na pristup, ispravak, brisanje i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i prava na prenosivost podataka. Navedena prava ispitanici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva REWORDS d.o.o. Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.

KAKO KORISTIMO PODATKE KOJE PRIKUPIMO

Podatke koje prikupimo možemo koristiti na sljedeće načine:

 1. Da bi Vam pružili naše usluge i izvršili ugovorne obveze:
 • ispunili Vaše zahtjeve, izvršili narudžbu, obradili plaćanje za naše proizvode i usluge;
 • komunicirali s Vama u vezi Vaših narudžbi, kupovine ili Vaših računa kod nas, kao i u vezi Vaših zahtjeva, pitanja ili komentara;
 • omogućili Vam korištenje naših online usluga; i
 • pružili uslugu podrške kupcima, uključivo s obradom pritužbi na naše usluge.
 1. Da bi vam ponudili, odnosno popravili naše usluge te iz drugih opravdanih poslovnih razloga:
 • kako bi Vas obavijestili o našim proizvodima i uslugama, nagradnim igrama, ponudama, promocijama ili posebnim događajima za koje smatramo da bi Vas mogle zanimati (ukoliko nam date dopuštenje da to činimo);
 • kako bi personalizirali Vaše iskustvo na online uslugama odnosno kako bi koristili tehnologije analize i izrade profila u cilju personalizacije Vašeg iskustva, dostavljali Vam sadržaje razvijene po mjeri Vaših procijenjenih interesa i prilagođene načinu na koji koristite naše online usluge, kojoj uporabi uvijek imate pravo prigovoriti;
 • za upravljanje našim poslovanjem, uključivo s razvojem novih proizvoda i usluga, provedbom istraživanja kupaca i poslovanja, za ocjenjivanje učinkovitosti naše prodaje, marketinga i reklama;
 • za upravljanje našim poslovanjem, za dijagnosticiranje tehničkih problema ili problema s uslugom, za upravljanje našim online uslugama, u cilju sprječavanja prijevara, za prikupljanje demografskih podataka o našim klijentima, te za utvrđivanje obrazaca ponašanja u korištenju naših usluga;
 • za održavanje, upravljanje i poboljšavanje naših proizvoda, ponuda, promocija te online usluga i drugih tehnologija;
 • za izbor naših djelatnika na natječajima za slobodna radna mjesta.
 1. U svrhu djelovanja sukladno zakonskim propisima:
 • u svrhu zaštite od, otkrivanja i sprječavanja prijevara i drugih kaznenih djela, kao i zaštite od ili podnošenja naših tužbi i zahtjeva po osnovi odgovornosti;
 • u svrhu djelovanja u skladu s zakonskim obvezama i našim politikama;
 • za postavljanje, izvršavanje ili obranu od pravnih zahtjeva prema nama; i
 • praćenje i izvješćivanje o pitanjima sukladnosti.
 1. Uz Vašu suglasnost podatke koje prikupljamo možemo koristiti za sljedeće svrhe:
 • za pružanje usluga koje se baziraju na lokaciji;
 • za pružanje online-usluga maloljetnicima mlađim od 16 godina (uz privolu roditelja);
 • za korištenje kolačića i sličnih tehnologija;
 • za pružanje online usluga Vama.

Podatke koje prikupljamo o Vama možemo koristiti i na druge načine, o kojima ćemo vas obavijestiti u trenutku prikupljanja podataka ili za koje ćemo tražiti Vašu privolu.

KAKO DIJELIMO PODATKE KOJE PRIKUPIMO

Vaše osobne podatke ne prodajemo, a s drugima ih dijelimo samo na način opisan u ovoj Izjavi o privatnosti.

Vaše osobne podatke možemo dijeliti s dobavljačima koji za nas obavljaju određene usluge, poput izvršavanja narudžbi, obrade podataka ili drugih usluga informacijske tehnologije, vođenje promocija, provedbe natjecanja, izvlačenja nagrada, provedbe istraživanja i analiza te personalizacije iskustva korisnika. U takvim slučajevima poduzimamo mjere (poput korištenja standardnih odredbi o zaštiti podataka) potrebne za osiguranje odgovarajuće razine zaštite Vaših osobnih podataka. Ovim dobavljačima ne dopuštamo korištenje tih podataka, niti njihovo dijeljenje, u bilo koju svrhu osim za obavljanje usluga za nas.

Moguće je da zbog strateških ili drugih poslovnih razloga odlučimo prodati ili prenijeti sav ili dio našeg poslovanja. U sklopu takve prodaje ili prijenosa možemo prenijeti i podatke koje smo prikupili i čuvali, uključivo s osobnim podacima, na bilo koga uključenog u takvu prodaju ili prijenos.

Ponekad je moguće da dijelimo podatke koji Vas ne identificiraju izravno. Primjerice, možemo dijeliti anonimne, zbirne statističke podatke o Vašem korištenju naših online usluga. Ili možemo kombinirati podatke o Vama s podacima o drugim korisnicima i dijeliti ih s nekim drugim na način koji ne može dovesti do identifikacije pojedinog ispitanika.

Osim toga, ovlašteni smo koristiti i dijeliti podatke kada je to neophodno potrebno za ispunjavanje zakonskih ili regulatornih zahtjeva, za zaštitu naših online usluga, za podizanje ili obranu od tužbi i drugih pravnih zahtjeva, za zaštitu prava, interesa i sigurnosti našeg društva ili sustava kojem pripadamo, naših zaposlenika ili trećih osoba, ili u sklopu istrage prijevare ili drugih kaznenih djela, ili kršenja naših politika.

ZAŠTITA DJECE

U REWORDS d.o.o. smo svjesni značaja zaštite Vaše privatnosti kada koristite naše online usluge. Posebno smo predani zaštiti privatnosti djece koja posjećuju ili koriste naše online usluge.

Osobe mlađe od 16 godina mogu koristiti naše online usluge isključivo uz suglasnost roditelja ili skrbnika, ovisno o tome što je primjenjivo. Nećemo svjesno prikupljati i zadržavati osobne podatke osoba mlađih od 16 godina (u pogledu on-line usluga) odnosno maloljetnika u pogledu svih drugih naših usluga, bez da za to tražimo suglasnost roditelja ili skrbnika.

Pozivamo roditelje da redovito provjeravaju i nadziru online aktivnosti svoje djece. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o našem pristupu zaštiti privatnosti djece, molimo vas obratite nam se na kontakte navedene u nastavku.

VAŠE MOGUĆNOSTI I IZBOR

Ukoliko ste nam dali privolu za primitak marketinških informacija, kasnije možete od toga odustati prateći upute za odustajanje koje se nalaze u marketinškim porukama koje smo Vam poslali. Također, na Vašem uređaju može postojati mogućnost podešavanja Vaših komunikacijskih postavki. A možete odustati i tako da nas kontaktirate na adresi, telefonskom broju ili e-mail adresi u nastavku.

Ukoliko odustanete od primanja naših marketinških poruka, mi vam i dalje možemo slati poruke u vezi Vaših transakcija, Vaših korisničkih računa, kao i o bilo kakvim natjecanjima, nagradnim igrama ili izvlačenjima na koje ste se prijavili. Odustajanje od jednog oblika komunikacije ne znači da ste odustali od ostalih oblika.

REWORDS d.o.o. ne ustupa niti čini dostupnim osobne podatke trećim stranama za njihove izravne marketinške aktivnosti, osim ukoliko nam vi to ne dopustite. Nakon naše obavijesti i vašeg pristanka, vaše osobne podatke dijelit ćemo s trećima u skladu s vašim uputama.

Vaše podatke čuvamo onoliko vremena koliko je potrebno za ispunjavanje svrha navedenih u ovoj Izjavi, što podrazumijeva da Vaše podatke nećemo čuvati dulje od razdoblja na koje ste nam dali Vašu privolu, odnosno do povlačenja privole (za podatke koji su prikupljeni i obrađuju se temeljem Vaše privole), odnosno u pravilu ne dulje od razdoblja od 6 godina računajući od kraja kalendarske godine u kojoj su podaci prikupljeni (osim kada je zakonom određeno dulje vrijeme, trajno čuvanje, ili kada ustanovimo da postoji naš legitimni interes za dulje čuvanje, primjerice u situaciji kada se očekuje ili je u tijeku postupak pred nadležnim tijelom). Za rokove čuvanja podataka prikupljenih u posebne svrhe, molimo pregledajte obavijesti navedene u uvodnom dijelu ove izjave.

Vaša prava u odnosu na osobne podatke

Za podatke koje prikupljamo i obrađujemo temeljem Vaše privole, imate pravo u svakom trenutku odustati od dane privole, dostavom odgovarajućeg zahtjeva na donje kontak adrese (navedeno ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja privole). REWORDS d.o.o. poštuje i prava ispitanika na pristup, ispravak i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i pravo na prenosivost podataka.

Predmetna prava podrazumjevaju primjerice slijedeće:

 • Kad se obrada Vaših osobnih podataka temelji na Vašoj privoli, privolu u svakom trenutku možete povući; povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade provedene prije povlačenja privole;
 • Zatražiti pristup Vašim osobnim podacima i dobiti kopiju takvih podataka;
 • Dobiti Vaše osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno korištenom i računalno čitljivom formatu te od nas zatražiti da ih proslijedimo izravno drugom društvu, u slučaju kad ste nam Vi dostavili svoje osobne podatke te kad se oni obrađuju temeljem vaše prethodne privole ili su neophodni za ispunjenje ugovorne obveze;
 • Ispravak Vaših osobnih podataka u slučaju kad su netočni ili nepotpuni;
 • Izjavljivanje prigovora zbog razloga povezanih s Vašom specifičnom situacijom protiv naše obrade Vaših osobnih podataka na temelju našeg legitimnog poslovnog interesa, uključivo s izradom profila i slanjem marketinških obavijesti;
 • Brisanje Vaših osobnih podataka, uključivo sa svim poveznicama na iste te svih kopija i preslika istih, u dopuštenoj mjeri; na primjer, ako su Vaši podaci zastarjeli, nepotrebni ili nezakoniti ili ako povučete Vašu privolu za obradu temeljenu na toj privoli te kad uspijete s prigovorom protiv obrade;

Ishođenje ograničavanje obrade za vrijeme dok mi obrađujemo Vaš zahtjev ili prigovor u odnosu na točnost Vaših osobnih podataka ili zakonitosti obrade vVaših osobnih podataka te legitimitet našeg interesa za obradom tih podataka, ili ukoliko su Vam osobni podaci potrebni za potrebe vođenja sudskog postupka;

Povrh toga, u svakom trenutku imate pravo povući privolu koju ste prethodno dali za obradu Vaših osobnih podataka.

Navedena prava možete koristiti bez naplate naše naknade za njihovu realizaciju, osim u slučaju kad je zahtjev neosnovan ili pretjeran, npr. iz razloga što se ponavlja.

Možemo odbiti postupiti po Vašem zahtjevu ili Vam postaviti neka ograničenja, u mjeri u kojoj je to dopušteno primjenjivim propisima. Prije no što vam REWORDS d.o.o. može dostaviti ikakvu informaciju ili ispraviti netočnosti možemo od Vas zatražiti da potvrdite Vaš identitet i/ili dostavite dodatne pojedinosti kako bi nam pomogli odgovoriti na Vaš zahtjev.

Navedena prava ispitanici ostvaruju podnošenjem pisanog zahtjeva REWORDS d.o.o., na dolje navedene kontakte. Pravo na podnošenje prigovora ostvaruje se prigovorom Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH.

KORIŠTENJE NAŠIH ONLINE USLUGA I DRUGIH TEHNOLOGIJA

REWORDS d.o.o. može koristiti “kolačiće“, web-pratilice i druge slične tehnologije na našim online uslugama, kao i u drugim područjima našeg poslovanja, poput online oglašavanja, kako bi prikupili podatke i isporučili Vam usluge ili proizvode koje ste zatražili. Kao što smo naveli naprijed u ovoj izjavi, nastojat ćemo od Vas u svakom takvom slučaju ishoditi privolu za korištenje takvih funkcionalnosti.

“Kolačići“ (cookies) i drugi alati

„Kolačići“ su male tekstualne datoteke koje se postavljaju na korisnikov internet preglednik ili na uređaj u cilju bilježenja i/ili prikupljanja podataka o korisniku.

Web-pratilica (web-beacon) je mali objekt ili slika koja je ugrađena u internet stranicu, aplikaciju ili e-mail i koristi se za praćenje aktivnosti. Ponekad se nazivaju i „pixel“ ili „tag“.

Molimo Vas da imate na umu sljedeće:

 • Prilikom korištenja naših online usluga može vam se proslijediti “kolačić”.
 • „Kolačiće“ i druge alate možemo koristiti privremeno („session cookies“ – traju samo za vrijeme vaše posjete stranici) i trajno („persistent cookies“ – traju određeno vrijeme).
 • Naše online usluge, kao i druga područja povezana s našim poslovanjem mogu imati web-pratilice (web-beacons). “Kolačiće“, web-pratilice i druge slične alate koristimo za prikupljanje podataka u svrhe opisane u ovoj Izjavi.

Spomenute tehnologije možemo koristiti u sljedeće svrhe:

 • kako bi Vam omogućili pristup i korištenje naših online usluga koje, bez ovih tehnologija, možda ne bi ispravno funkcionirale;
 • za unaprjeđenje naših proizvoda i usluga;
 • za praćenje učinkovitosti naših online usluga (npr. posjećenost, greške, vrijeme odziva stranica, popularnost pojedinih sadržaja, itd.);
 • kako bi nam omogućili prilagodbu naših usluga Vašim željama i interesima;
 • za marketinške aktivnosti putem ciljanog oglašavanja; i
 • u druge svrhe opisane u dijelu ove Izjave naslovljenom „Kako koristimo prikupljene podatke“.

Na primjer, možemo koristiti određene alate kako bi utvrdili jeste li otvorili e-mail poruku ili kliknuli na poveznicu sadržanu u e-mail poruci; ili kako koristite naše stranice i sadržaj naših mobilnih aplikacija; ili jeste li otvorili online reklamu.

REWORDS d.o.o. i treće strane (npr. mreže putem kojih se oglašavamo i na čija pravila o zaštiti privatnosti ne utječemo) mogu koristiti ove tehnologije za prikupljanje podataka o Vašim online aktivnostima, kroz određeno vrijeme i preko internet stranica i uređaja trećih strana, kao i tijekom korištenja naših online sadržaja, u cilju prilagodbe naših sadržaja Vašim interesima.

Savjetujemo Vam da podesite odgovarajuće postavke na Vašem web pregledniku ukoliko ne želite primati “kolačiće“ ili ako želite da Vas Vaš preglednik obavijesti kad primite “kolačić”. Koristeći sadržaj „Pomoć“ na vašem pregledniku upoznajte se s načinima promjene Vaših postavki u odnosu na “kolačiće“.

Neki od novijih Internet preglednika mogu imati „Do Not Track“ („Ne prati me“) opciju koja odašilja poruku „Do Not Track“ svim web stranicama koje posjećujete, čime im dajete do znanja da ne želite da se Vaše aktivnosti prate.

Ciljano oglašavanje

Prilikom korištenja naših online usluga REWORDS d.o.o. može prikupljati informacije o Vašim aktivnostima kako bi Vam mogli ponuditi oglasne sadržaje sukladne Vašim interesima. Kao što je već navedeno naprijed u ovoj izjavi, ponuda oglasnih sadržaja uvjetovana je Vašom privolom, od koje uvijek možete odustati na način opisan naprijed u ovoj izjavi.

Napominjemo da se naše oglasne poruke mogu nalaziti i na internet stranicama trećih osoba od kojih smo mi ili naši partneri (npr. marketinške agencije) zakupili oglasni prostor radi postavljanja oglasnih sadržaja. U tom slučaju se na prikupljanje i praćenje podataka o pristupima takvim oglasnim sadržajima, primjenjuju pravila oglasnih stranica na kojima se sadržaji objavljuju. REWORDS d.o.o. ne utječe na pravila privatnosti takvih oglasnih stranica, no poduzet će razumne napore da se njegovi oglasi ne objavljuju na oglasnim stranicama koje nisu implementirale GDPR i druge primjenjive propise o zaštiti osobnih podataka.

POVEZNICE NA DRUGE WEB STRANICE I DRUŠTVENE MREŽE

Na našim online uslugama mogu se pojaviti poveznice na web stranice kojima ne upravljamo mi, već treće strane. Ukoliko posjećujete ove povezane web stranice savjetujemo vam da pročitate njihova pravila zaštite privatnosti, uvjete korištenja i druge politike. REWORDS d.o.o. ne odgovara za politike i načine rada trećih strana. Svaki podatak koji dajete tim organizacijama tretirat će se u skladu s njihovim pravilima zaštite privatnosti, uvjetima korištenja i drugim politikama.

Na našim online uslugama također možemo imati aplikacije, alate, spravice („gadget“) i programčiće („widget“) drugih dobavljača, primjerice Facebook-ov „Like“, a koji isto tako mogu koristiti automatsko prikupljanje informacija o načinu na koji koristite ove značajke. Ove organizacije mogu koristiti vaše podatke u skladu s njihovim politikama, na koje mi ne utječemo.

INFORMACIJSKA SIGURNOST

REWORDS d.o.o. je predan poduzimanju svih odgovarajućih i razumnih mjera u cilju zaštite sigurnosti Vaših osobnih podataka. Naši postupci tehničke, administrativne i fizičke zaštite razvijeni su s ciljem zaštite Vaših osobnih podataka od slučajnog, nezakonitog i neovlaštenog gubitka, pristupa, otkrivanja, korištenja, izmjene ili uništenja. Iako u REWORDS d.o.o. poduzimamo sve napore na zaštiti naših informacijskih sustava, niti jedna web stranica, mobilna aplikacija, računalni sustav ili prijenos podataka putem interneta ili druge javne mreže nisu zajamčeno 100% sigurni.

IZMJENE IZJAVE O PRIVATNOSTI

Ova Izjava o privatnosti primjenjuje se od dana naznačenog na početku Izjave. Izjava se s vremena na vrijeme može mijenjati. Ukoliko dođe do takvih izmjena, novu verziju objavit ćemo na ovom mjestu s izmijenjenim „Datumom zadnje promjene“ (tj. datumu od kojeg se primjenjuje) na početku Izjave. Savjetujemo da ovdje redovito provjeravate najnovije verzije Izjave.

KAKO NAM SE MOŽETE OBRATITI

Ukoliko nam se želite obratiti u vezi s pitanjem, zahtjevom (uključujući odustankom od privole ili zahtjevom za korištenjem prava na pristup, ispravak i ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i prava na ulaganje prigovora na obradu i prava na prenosivost podataka) ili upitom u odnosu na Vaše osobne podatke, to možete učiniti na:

REWORDS d.o.o.

Huga Badalića 25

10000 Zagreb

info@pita-cut.hr